http://ptn.brrd.in.th/web/

 
ศวข. ปัตตานีร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลจากภัยแล้ง PDF
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอนุวัฒน์  มณีภาค เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การทำนาเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้า จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 
ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำน้ำดื่ม กาแฟ และผ้าเย็นไปมอบให้จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ จุดบริการประชาชน ม.๗ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 
E-mail

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกให้บริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี อ.มายอ จ.ปัตตานี มีผู้ใช้บริการ ๙๖ ราย

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 23

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner