http://ptn.brrd.in.th/web/


 
 
PDF Print E-mail

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวและการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวซีบูกันตังด้วยเครื่องปักดำ

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวซีบูกันตังด้วยเครื่องปักดำ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำข้อมูลสายพันธุ์ข้าวซีบู กันตัง PTNC08001-5 ซึ่งมีแผนจะเสนอขอรับรองพันธุ์ในปี 2559 และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องปักดำ ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ในการปลูกข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดปัญหาการขาดแรงงานในการทำนาในอนาคต ผู้มาร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และองค์กรต่างๆ จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 24

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner