http://ptn.brrd.in.th/web/

 
ศวข.ปัตตานีร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต E-mail

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีหลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี โดยมี น.ส สากีน๊ะ ดาหวี นักวิชาการเกษตร บรรยายให้ความรู้เทคโนโลยีการดูแลรักษาการผลิตข้าวและการใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อกำจัดศัตรูข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านท่าด่าน ต.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมกระดังงา 59
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายบุญนะ หนูคง นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และจัดนิทรรศการ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมกระดังงา 59" ณ บ้านโคกอิฐ - โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวหอมกระดังงา 59 ให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุนการผลิต เช่น การเตรียมดินให้ถูกวิธีเพื่อลดความเป็นกรดของดิน วิธีการปลูกและอัตราเมล็ดพันธุ์ที่แนะนำ การดูแลรักษา ในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ การรักษาระดับน้ำในแปลงนา การใส่ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว เป็นต้น และการเตียมความพร้อมเพื่อรอการเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้เป็นอย่างมากจากการเข้าร่วมในครั้งนี้

 
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการตลาดเกษตร (Farmer market)
วันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการตลาดเกษตร (Farmer market) จังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิติ  ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 21

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner