http://ptn.brrd.in.th/web/


 
 
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาเรื่อง “โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” PDF Print E-mail
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาเรื่อง โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย” และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการจัดสัมมนา
 
PDF Print E-mail

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวและการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 25

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner