http://ptn.brrd.in.th/web/

 
ให้ความรู้ในแปลงนาแก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมด้วยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน ๗๕ คน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมนี้ได้นำชมแปลงทดลองและบรรยายให้ความรู้ในแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 
งานเปิดกรมการข้าว PDF Print E-mail

วันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้จัดงานเปิดกรมการข้าวส่งความสุข ๒๕๕๘ ด้วยข้าวคุณภาพ เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
PDF Print E-mail

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner