http://ptn.brrd.in.th/web/

 
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส PDF Print E-mail
   เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "ของดีเมืองนรา" ครั้งที่ ๓๙  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
             ในการนี้ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  นำโดยนายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมรับเสด็จฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา  โดยมีนายชาญพิทยา  ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการข้าว และศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคใต้เข้ารับเสด็จฯ 
 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา PTNC๐๙๐๐๒-๕๙

วันที่ ๑ - ๖ กันยายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการข้าวหอมกระดังงา สายพันธุ์ PTNC๐๙๐๐๒-๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตข้าว"

  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และร่วมเสวนาเรื่อง "การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิตแก่อาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดปัตตานี ๘๐๐ คน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกร อกม. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner