http://ptn.brrd.in.th/web/

 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ PDF E-mail

 วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นางมิตตรา  แสนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ร่วมกับโครงการหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"  ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ  ตำบลท่าน้ำ  อำเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  มีผู้ขอรับบริการจำนวน ๑๐๔ ราย

 

 
โรงเรียนชาวนา2 PDF Print E-mail

วันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางมิตตรา  แสนวงศ์  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้บริการถ่ายทอดความรู้ การปักดำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน  

 
โรงเรียนชาวนา1

   วันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางมิตตรา  แสนวงศ์  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้บริการถ่ายทอดความรู้ การปักดำให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านล้อแตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner