http://ptn.brrd.in.th/web/

ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช PDF Print E-mail

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวีระพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" และร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดแสดงนิทรรศการข้าวพื้นเมืองชายแดนใต้ (ข้าวนกชวาตานี) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

 

ค้นหาในเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

การสื่อสารภายใน สวข.

พยากรณ์อากาศ

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Banner